top of page
Aðalfundur UMF Leiknis 2020

Boðað var til aðalfundar að Grímseyri 7, laugardaginn 22.8.2020 kl. 10:00 árdegis. Í ljósi aðstæðna v. COVID-19 var stefnt að fámennum fundi. Það tókst og mættir voru:

Steinn Jónasson, Gunnar Geirsson, Dagný Hrund Örnólfsdóttir, Tania Lí Mellado, Þórunn M. Þorgrímsdóttir, Birkir Snær Guðjónsson og Magnús Ásgrímsson.

Gengið var til darskrár skv. lögum félagsins:

 

1. Fundinn setti formaður, Steinn Jónasson

 

2. Kosning fundarstjóra og ritara.

  Fundarmenn samþykktu samhljóða Stein Jónasson sem fundarstjóra og Gunnar

  Geirsson sem fundarritara.

 

3. Skýrsla stjórnar.

  Formaður, Steinn Jónasson las upp skýrslu stjórnar. Þar bar hæst einstakur árangur

  kattspyrnuliðs Leiknis sem varð deildarmeistari og vann sig upp í 1. deild.

  Fram kom að Smári Geirsson er að rita sögu Fáskrúðsfjarðar og var formaður í góðu

  samstarfi við Smára v. tengsla Leiknis við þá sögu. Voru Smára afhent gögn frá

  upphafsdögum félagsins til að vinna úr.

  Fram kom að Steinn og Gunnar hafa skannað mikið magn af myndum sem Leikni

  voru afhentar sem áður voru í eigu Stefaníu Ingólfsdóttur og Hákonar Magnússonar.

  Um er að ræða mikinn fjölda mynda úr starfi félagsins og er von til þess að skönnun

  ljúki í haust og myndirnar verð aðgengilegar á heimasíðu félagsins, leiknirf.is.

  Þá skal getið sögunnar endalausu; samskipti við yfirstjórn Fjarðabyggðar

  varðandi endurbætur á íþróttaaðstöðu á Fáskrúðsfirði. Er skemmst frá því að segja að

  ekkert hefur áunnist í þeim málum frá sameiningu Austurbyggðar og Fjarðabyggðar

  2006. Knattspyrnuvöllurinn er ónothæfur sem og aðstaða til frjálsíþróttaiðkunar s.s.

  stökkgryfja og kasthringur. Á árinu 2010 lofuðu yfirvöld nýjum gámi fyrir áhöld á

  vallarsvæði. Það loforð er enn bara loforð, tíu árum seinna. Á fundi með fulltrúum

  bæjarins var einnig lofað smávægilegum úrbótum í sundlaug, sama sagan þar. Þess má

  geta að vegna bilunar varð að loka sundlauginni lungann úr júlí á þessu ári. Þegar þeirri

  viðgerð lauk, tók við hefðbundin sumarlokun!

  Ekki verður hjá því komist að nefna hér að sú sérkennilega staða er uppi að

  bæjarfélagið er nánast í beinni samkeppni við frjáls íþróttafélög um rekstur

  meistaflokks í knattspyrnu, m.a. um auglýsingatekjur. Jafnframt eru fjárveitingar til

  umrædds félags mjög ógegnsæjar og má í því samhengi nefna að nú í vor sendi þetta

  félag enn eina beiðnina um aukafjárveitingu og í fundargerð var sú umfjöllun merkt

  „trúnaðarmál“ sem hlýtur að teljast sérkennilegt á þessum tímum gegnsæis og opinnar

  stjórsýslu.

  Þá skal fagnað framtaks einstaklinga og fyrirtækja hér í bæ varðandi uppbyggingu

  fjölbreyttra leiktækja í Skrúðgarðinum og almanna notkun þeirra.

  Að lokum skal minnst á þreksalinn í íþróttahúsinu sem Leiknir á og rekur. Þar hefur

  Ingólfur Hjaltason haldið um taumana af miklum myndarskap með aðstoð Ölvers

  Jakobssonar.

4. – 6. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins, deilda og skýslur deilda

  Skemmst er frá því að segja að staða allra deilda Leiknis er vel viðunandi.  Allar

  deildir voru reknar með hagnaði nema knattspyrnu- og sunddeild. Tap sunddeildar nam

  liðlega 26.000 kr. og tap knattspyrnudeildar liðlega 3,4 milljónum og helgast það

  aðallega af miklum ferðakostnaði. Veltufjármunastaða allra deilda er með ágætum

  og skuldir engar eða óverulegar. Voru reikningar allra deilda samþykktir samhljóða.

  Fulltrúar deilda lögðu fram skýrslur deildanna og fóru yfir strafsemi sl. árs.

 

7. Inntaka nýrra félaga.

  Engin athöfn fór fram undir þessum lið.

 

 

8. Lagabreytingar

  Engar tillögur um lagabreytingar höfðu borist.

 

9.Félagsgjöld ákvörðuð

  Í samræmi við áralanga hefðir voru engin félagsgjöld ákvörðuð.

 

10. Kosning formanns, annarra stjórnarmann og skoðunarmanna reikninga.

   Allir stjórnarmenn og skoðunarmenn reikninga voru endurkjörnnir með samhljóða

   atkvæðum fundarmanna

 

11. Önnur mál.

   Fram kom að í tilefni 80 ára afmælis Leiknis á þessu ári, samdi Afmælisnefnd við

   íþrótta vöruverslunina Sport 24 á Akureyri um kaup á Nike bolum með merki félagsins

   og áletruninni „80 ára“  Mikil eftirspurn hefur verið eftir bolunum, en afhending þeirra

   hefur tafist vegna Covid 19. Borið hefur á óþolinmæði sumra kaupenda, en þeim hefur

   vinsamlegast verið bent á að um heimsfaraldur er að ræða, sem valdið hefur því að

   sendingar milli landa hafa tafist verulega og eru Afmælisnefndinni óviðkomandi.

 

   Mjög skortir á að endurnýjun og kaup á áhöldum til íþróttaiðkunar og íþróttakennslu

   sé með viðunandi hætti og ekki eðlilegt að UMF Leiknir standi undir kaupum á stórum

   hluta þeirra. Vegna aukinnar þátttöku í fimleikum hefur tækjum og tólum vegna þeirrar

   iðkunuar fjölgað að undanförnu. Nú er svo komið að veruleg vandræði hafa skapast

   vegna geymslu þeirra, ásamt öðrum áhöldum. Leysa þarf úr geymsluaðstöðu hið

   snarasta.

  

 

   Formaður lagði fram þrjár tillögur að ályktun fundarins og voru þær allar samþykktar.

 

           I. Ályktun:

 

               Aðalfundur UMF Leiknis, haldinn að Grímseyri 7, þann 22. ágúst 2020

               fagnar ákvörðun Bæjarráðs að láta gera faglega úttekt á rekstri íþrótta- og

               æskulýðsmála hjá Fjarðabyggð.​

             

               Greinargerð:

               Nauðsynlegt er að algerlega óháður aðili sjái um verkið, þannig að ekki myndist

               tortryggni um væntanlegar niðurstöður.Ljóst er að mikil mismunun hefur átt

               sér stað varandi stuðning sveitarfélagsins Fjarðabyggðar við íþróttastarf í

               sveitarfélaginu, ekki eingöngu varðandi fjárstuðning heldur einnig að því er

               snertir viðhald og uppbyggingu íþróttaaðstöðu í byggðakjörnunum.

 

            II. Ályktun:

  

               Aðalfundur UMF Leiknis, haldinn að Grímseyri 7, þann 22. ágúst 2020

               skorar á bæjarstjórn Fjarðabyggðar að huga betur að Sundlaug Fáskrúðsfjarðar.

               Greinargerð:

               Sundlaugin er mjög mikilvæg í starfi Sunddeildar UMF Leiknis og er ljóst að                     lokanir í tíma og ótíma eru ekki hvetjandi fyrir þá sem sundíþróttina stunda.

               Vegna bilunar var laugin lokuð í júlí nú í sumar og þegar viðgerð var lokið tók

               við mánaðar lokun í ágúst. Þetta eru að sjálfsögðu ekki ásættanleg vinnubrögð.

            III. Ályktun:

                Aðalfundur UMF Leiknis, haldinn að Grímseyri 7, þann 22. ágúst 2020

                skorar á bæjarstjórn Fjarðabyggðar að ganga frá nánasta umhverfi

                Íþróttahússins á Fáskrúðsfirði.

​                Greinargerð:

                Íþróttahúsið á Fáskrúðsfirði er glæslilega bygging og hefur frá upphafi mikið

                verið nýtt af heimamönnum sem og öðrum íbúum Fjarðabyggðar eftir                                sameiningu s.s. vegna fimleikakennslu, notkun þreksalar ofl.

                Norðan við aðalinngang þarf að laga nánasta umhverfi og koma malbiki á                          Óseyri sem er vegur að húsinu að ofanverðu. Af honum berst mikið af sandi                      inn í húsið. Einnig þarf að gagna frá mel austan við húsið.

                Göngustígur liggur að húsinu ofan frá Skólavegi, sem aðallega er notaður af

                skólabörnum á leið frá skóla að íþróttahúsi. Einhverra hluta vegna vantar u.þ.b.                  10 metra til að tengja stíginn við Skólaveginn.

                  

               

            IV. Ályktun:

 

                 Aðalfundur UMF Leiknis, haldinn að Grímseyri 7, þann 22. ágúst 2020

                 beinir því til á bæjarstjórnar Fjarðabyggðar að lengja opnunartíma                                       íþróttahússins á Fáskrúðsfirði til samræmis við önnur sambærileg mannvirki í

                 Fjarðabyggð.

​                 Greinargerð:

                  

                 Opnunartími íþrótthússins á Fáskrúðsfirði er verulega skertur miðað við önnur

                 íþróttahús í Fjarðabyggð og því takmarkaður aðgangur að aðstöðunni.

                 Þar með var dagskrá tæmd.

 

 

 

Fundi slitið kl 12:10

 

 

___________________________________

Gunnar Geirsson, fundarritari.

bottom of page